Opleidingen

Als je een opleiding parapenten (ofwel in het Nederlands: schermvliegen) wil volgen moet je minimaal 14 jaar zijn. Er wordt bij schermvliegen onderscheid gemaakt tussen liervliegen en bergvliegen. Uiteraard is het niet mogelijk in Nederland een opleiding bergvliegen te volgen, daarvoor moet je naar het buitenland. Wel is het mogelijk een bergvliegcursus te volgen bij een Nederlandse school. Je gaat dan met een groep cursisten en onder leiding van een berginstructeur naar een bergachtige streek in het buitenland om tot bergvlieger te worden opgeleid.

Liervliegen kan wel in Nederland en dus ook bij onze vereniging. Voor het liervliegen kun je drie brevetten behalen:
 Brevet 1
Brevet 1 geeft je het recht om zelfstandig te vliegen onder begeleiding van een instructeur. Voor het brevet 1 is vereist dat je minimaal 15 vluchten zelfstandig hebt gevlogen en dat je een aantal start- en landingsoefeningen hebt gedaan. Uiteraard heb je ook voldoende theoretische kennis betreffende het vliegen, meteorologie en het gebruikte materiaal. Het theorie-examen wordt afgenomen door een instructeur van onze school.


 Brevet 2
Brevet 2 geeft je het recht om zelfstandig te vliegen zonder toezicht van een instructeur. Voor brevet 2 is vereist dat je minimaal 40 vluchten zelfstandig hebt gevlogen waarvan een aantal (minimaal 2) bij een andere school. Daarnaast heb je een aantal bijzondere taken uitgevoerd tijdens het vliegen. Deze taken hebben als doel je voor te bereiden op onvoorziene situaties die tijdens het vliegen voor kunnen komen. Voor brevet 2 is meer theoretische kennis vereist en dus is dit ook onderdeel van de opleiding brevet 2. Het theorie-examen wordt afgenomen door de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart). Na het behalen van brevet 2 kun je lid worden van onze vereniging.
Brevet 2 geeft je recht op 50% reductie op het aantal vereiste bergvluchten voor het behalen van een bergbrevet 2.


 Brevet 3
Brevet 3 bereik je als je in totaal 100 vluchten hebt gemaakt en mag je "overlandvluchten" maken. Overlandvluchten zijn vluchten waarbij je op een andere plaats landt dan vanwaar je gestart bent. In Nederland betekent dat in de praktijk dat je met behulp van thermiek een langere vlucht maakt en ver buiten het vliegterrein weer landt. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je kennis hebt de luchtvaartregels en navigatie. Je dient daarom ook hiervoor bij de KNVvL een theoretisch examen af te leggen.


Is dit alles nog niet genoeg voor je dan kun je nog een opleiding volgen tot tandemvlieger, lierman en instructeur. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid je te bekwamen op het gebied van precisievliegen in nationaal en internationaal verband. De bedoeling van precisievliegen is dat je landt op een doelstip met als ultieme prestatie dit steeds te doen met een afwijking van 0 centimeter.

Voor meer informatie over de opleidingen en aanmelding kun je contact opnemen met:
Luuk Verzantvoort, telefoon: 06 52 46 63 88, of info[at]parasailingteam[punt]nl