De rekening is net weer in de bus gevallen. Of je even tachtig euro wilt overmaken voor het lidmaatschap van de KNVvL en de Afdeling Schermvliegen.

Dan ben je weer een jaar lid. Fijn, maar waarvoor is dat geld? Wat betekenen de KNVvL en de Afdeling Schermvliegen voor paragliders?

Even in het kort: de KNVvL en afdeling zorgen voor:
- belangenbehartiging zodat de mogelijkheden voor paragliding in Nederland en voor Nederlandse paragliders in - het buitenland worden beschermd en verbeterd
- erkenning van opleidingsinstanties zodat cursisten verzekerd zijn van een veilige school
- brevetten en aantekeningen aan paragliders die voldoen aan theorie- en praktijkeisen
- organisatie van examens voor theorie
- opleidingen van (hulp)instructeurs zodat paragliders deskundig worden opgeleid
- verbetering van veiligheid door voorvalmeldingen en analyses van voorvallen
- informatie via Air Sport Mail van de KNVvL, Riser van de Afdeling Schermvliegen en de website knvv.nl
- de organisatie van paragliding als wedstrijdsport
- inspraak en betrokkenheid van leden door commissies en ledenvergadering
- praktische voordelen als kortingen op verzekeringen en toegang

Belangenbehartiging


Een paar jaar geleden was de vraag heel eenvoudig en overtuigend te beantwoorden. De overheid kwam met dusdanige regels dat paragliden in Nederland niet meer mogelijk zou zijn. Alleen door de inzet vanuit de KNVvL en paragliders in het bijzonder is alles toch nog goed gekomen.
Sterker nog: zelfs het soaren is nu gelegaliseerd. Het is nog op een redelijk onhandige manier, maar het is wel toegestaan. Als de KNVvL hiervoor niet had gestreden, was het er nooit van gekomen. Laat? Wel in onze visie, maar gelukkig is het nu op hoofdlijnen geregeld.
Is daarmee alles goed? Nee, het is nodig om voortdurend de vinger aan de pols te houden. Met name de commerciële luchtvaart en defensie hebben grote invloed en dat is niet altijd ten gunste van onze sportbeoefening. Dat geldt voor de situatie in Nederland en zeker in Europa. Op Europees niveau dreigen dusdanig maatregelen dat onze sport alsnog weer wordt bedreigd; en in sommige landen wordt het voor buitenlandse paragliders moeilijker gemaakt om te vliegen. Daarom is de KNVvL aangesloten bij internationale organisaties en hebben we onze eigen inbreng om het met andere landen eens te worden. Dat kost enorm veel tijd en werk; KNVvL-mensen zitten overal aan tafel.

Opleidingsinstanties


Ruim twintig jaar geleden begon paragliden als een nieuwe sport met initiatieven van verschillende fanatieke paragliders voor opleidingen en scholen. Maar hoe weet iemand die pas kennismaakt met paragliding waar hij veilig terecht kan? Dat antwoord is inmiddels redelijk eenvoudig te geven: wie een KNVvL-erkende opleidingsinstantie kiest, is nagenoeg verzekerd van goede instructeurs, deugdelijk lesmateriaal zowel in theorie als praktijk en een goede organisatie. Wat wil je nog meer als je een sport met risico’s wilt beoefenen?
Daarvoor hebben de scholen en de Afdeling samengewerkt. Nu zijn we met audits begonnen om nog beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen en op de voorwaarden waar ze aan dienen te voldoen. Dit gaat in goede samenwerking met de scholen die hechten aan meer kwaliteit.

Brevetten en aantekeningen


De KNVvL en Afdeling kennen een heel stelsel van brevetten en aantekeningen. Die worden toegekend aan paragliders die hebben aangetoond dat ze voldoen aan de theorie- en praktijkeisen. En dat is voor alle paragliders van belang. Omdat gebrevetteerde paragliders voldoende kennis en ervaring hebben, zouden ze geen onverantwoorde risico’s en/of manoeuvres uithalen waardoor ze zichzelf of anderen in gevaar brengen. Dat is ook van belang voor jezelf als je met andere paragliders in de lucht bent.
Daarnaast worden in de reglementen eisen gesteld aan instructeurs, hulpinstructeurs en bijvoorbeeld tandempiloten voor als ze anderen mee laten vliegen.

Examens


Voor het verkrijgen van een brevet, dienen paragliders aan te tonen dat ze over voldoende theoriekennis beschikken en praktijkervaring hebben. Twee keer per jaar kan examen voor theorie worden gedaan. Een commissie organiseert de examens en dat betekent niet alleen het examen op zichzelf, maar ook het beheren en verder ontwikkelen van de vragenlijst en het beoordelen van de resultaten.

Instructeurs en hulpinstructeurs


In de loop der jaren is het opleidingsniveau van instructeurs en hulpinstructeurs toegenomen. De Afdeling heeft deugdelijke en erkende opleidingsplannen. Voor instructeurs geldt een KNVvL-erkenning die cursisten aangeeft dat ze met een goede docent van doen hebben.
Instructeurs dienen jaarlijks hun niveau bij te spijkeren. Als blijkt dat zij niet meer voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en/of te weinig lessen geven, wordt hun erkenning niet verlengd en kunnen ze niet meer als instructeur actief zijn. Vraag een instructeur gerust om zijn erkenning.

Veiligheid


De Afdeling heeft een eigen Veiligheidscommissie waar voorvallen dienen te worden gemeld. Deze voorvallen worden geanalyseerd. Zo gewenst of nodig worden daarover uitspraken gedaan, worden reglementen en voorschriften aangepast en vooral: wordt de kennis gedeeld om iedereen bewuster te maken van de risico’s en de waarde van de aandacht voor veiligheid.
In Nederland kun je paragliden door te lieren. Het is dan wel van belang om te weten of de lierinstallatie een deugdelijke installatie is. Wordt de lijn tijdig gekapt als het verkeerd gaat? Is de trekkracht niet te sterk zodat er onverantwoorde risico’s worden genomen? Dat risico wordt ingeperkt door jaarlijks een lierkeuring te doen. Op ieder lier hoort het plaatje met de erkenning te zitten.

Magazine en website


Leden van de KNVvL en de Afdeling worden geïnformeerd met kwartaalmagazines. De KNVvL heeft Air Sport Mail voor alle afdelingen van de vereniging. Daarin wordt over alle luchtsporten informatie gegeven en over wat de KNVvL doet. De schermvliegers krijgen het ledenmagazine Riser; een aantrekkelijk blad met verhalen voor en door paragliders, uiteenlopend van eenvoudige vluchten en opleidingen tot de spannendste overland- en internationale vluchten plus informatie over de afdeling.
Daarnaast is er voor iedereen de website van de KNVvL met een aparte sectie voor schermvliegen. In de loop van 2013 wordt de website ingrijpend vernieuwd en is er nog meer informatie gemakkelijker te vinden.

Wedstrijden


De KNVvL en de Afdeling zorgen voor het kunnen beoefenen van paragliding als wedstrijdsport. In de loop van het jaar worden diverse kampioenschappen gehouden en wordt deelgenomen aan internationale wedstrijden. Daardoor wordt het niveau van paragliding verhoogd.
En tegelijk wordt gewerkt om zo veel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden. Het is de bedoeling om daarvoor specifieke activiteiten te organiseren zodat niet alleen de toppers aan wedstrijden meedoen, maar steeds meer paragliders.

Inspraak en betrokkenheid van leden door commissies en ledenvergadering


Op het kantoor van de KNVvL werkt een tiental professionals voor alle luchtsporten. Veel van het werk voor schermvliegen wordt verricht door vrijwilligers. Daarbij gaat het niet alleen om het afdelingsbestuur, maar ook een grote variatie aan commissies.
Deze commissies hebben specifieke taken en worden bemensd door paragliders die verstand van de taken van de commissie hebben. Wedstrijdcommissie, Veiligheidscommissie, Redactie Riser, Technische commissie, Soarcommissie, Commissie Belangenbehartiging, Auditcommissie, Examencommissie, Kaderscholingscommissie, Toetsingscommissie, Verzekeringscommissie zijn voorbeelden.
Daarnaast is er twee keer per jaar een zogenoemde Afdelingsvergadering. Daar legt het afdelingsbestuur verantwoording af aan de Afgevaardigden. Dat zijn vertegenwoordigers van de ledenverenigingen en afgevaardigden die zijn gekozen door de individuele leden.

Eigen betrokkenheid


Mogelijk had je niet gedacht dat er zo veel schuil ging achter de KNVvL en de Afdeling Schermvliegen. Dat je in Nederland en het buitenland en bij vliegscholen kunt schermvliegen, lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Dat zou het ook moeten zijn, maar het kost veel werk: uiteenlopend van het beschermen van onze gedeelde belangen als het zorgen voor veiligheid van onze sport.
Misschien wil je zelf ook een bijdrage leveren. Neem graag contact op met Erik Louwes, bestuurslid communicatie: communicatie.schermvliegen@knvvl.nl. Je bent van harte welkom!

Praktische voordelen


De KNVvL biedt praktische voordelen:
- Verzekeringen; Voor de verschillende vliegende afdelingen zijn, met uitzondering van gemotoriseerd vliegen, collectieve WA-verzekeringen afgesloten
- Als lid van KNVvL profiteert u van 7% korting op de OHRA Zorgverzekering. U betaalt € 99,22 per maand.
- 4 keer per jaar hèt Nederlandse tijdschrift op het gebied van luchtsporten 'Airsportsmail'
- Online ledenadministratie, wijzig zelf je gegevens online via mijn.knvvl.nl
- Belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau
- 25% korting op toegang tot de Aviodrome (max. 5 personen) én korting op toegang tot andere attractieparken van Libéma
- Juridische ondersteuning bij het aanvragen van luchtsportterreinen
- Flinke ledenkorting op de brevetten, uitgegeven door het KEI
- KNMI Meteo informatie luchtvaart
- 15% korting op producten en diensten van George de Jong Optiek te Amsterdam

Tip: log eens in op mijn.knvvl.nl. Je gebruikersnaam is je lidnummer. Je wachtwoord staat op de brief met je lidmaatschapskaart.